top of page
행사장지도.jpg

경남 웰니스 관광의 달 

2021 경남 웰니스 멍때리기 대회

포스터_완.jpg

날짜 : 2021년 9월 25일(토)

시간 : 오후 2시

장소 : 상림공원 특설무대 옆 잔디광장

주최 : 문화체육관광부, 경상남도

주관 : 경남관광재단, 웁쓰양컴퍼니

참가인원 : 50명

DAM_4821
DAM_4821
press to zoom
DAM_8412
DAM_8412
press to zoom
DAM_4855
DAM_4855
press to zoom
DAM_4879
DAM_4879
press to zoom
DAM_4874
DAM_4874
press to zoom
DAM_8481
DAM_8481
press to zoom
DAM_4912
DAM_4912
press to zoom
DAM_8495
DAM_8495
press to zoom
DAM_4951
DAM_4951
press to zoom
DAM_4936
DAM_4936
press to zoom
DAM_5088
DAM_5088
press to zoom
DAM_8690
DAM_8690
press to zoom
DAM_5092
DAM_5092
press to zoom
DAM_4967
DAM_4967
press to zoom
DAM_8784
DAM_8784
press to zoom
DAM_8764
DAM_8764
press to zoom
DAM_8761
DAM_8761
press to zoom
DAM_8665
DAM_8665
press to zoom
DAM_8791
DAM_8791
press to zoom
DAM_8721
DAM_8721
press to zoom
DAM_5044
DAM_5044
press to zoom
DAM_8582
DAM_8582
press to zoom
DAM_8563
DAM_8563
press to zoom
DAM_8576
DAM_8576
press to zoom
DAM_8650
DAM_8650
press to zoom
DAM_8557
DAM_8557
press to zoom
DAM_8644
DAM_8644
press to zoom
DAM_8656
DAM_8656
press to zoom
DAM_8586
DAM_8586
press to zoom
DAM_8637
DAM_8637
press to zoom
DAM_8569
DAM_8569
press to zoom
DAM_8622
DAM_8622
press to zoom
DAM_8630
DAM_8630
press to zoom
DAM_8609
DAM_8609
press to zoom
DAM_5108
DAM_5108
press to zoom
DAM_8817
DAM_8817
press to zoom
DAM_5131
DAM_5131
press to zoom
DAM_8907
DAM_8907
press to zoom
DAM_5147
DAM_5147
press to zoom
DAM_5160
DAM_5160
press to zoom
1/1
bottom of page